Constitutie

Oprichting van een bedrijf

Creëer uw bedrijf gemakkelijk

Hulp bij het opzetten van een bedrijf

Be-Square Business Center biedt u oplossingen op maat om een bedrijf op te richten, te verkopen of te kopen. Het business center helpt u bij het opzetten van uw bedrijf, of het nu gaat om een natuurlijke of rechtspersoon, en geeft u advies en ondersteuning. U heeft recht op volledige bijstand bij het opzetten en faciliteren van de procedure. Afhankelijk van uw beschikbaarheid wordt een eerste bijeenkomst gepland om de aard van uw project en de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Het personeel zorgt voor de verschillende fases van de constitutie, inclusief de reis- en administratieve procedures.

Hij verbindt zich ertoe verschillende taken uit te voeren, waaronder :

 • Stel een checklist op met stappen en procedures die moeten worden doorlopen.
 • Verificatie van de vereisten voor diploma’s, beroepservaring en toegang tot beroepen.
 • Het voorbereiden van de verschillende vormen, handelingen en contracten met betrekking tot de grondwet.
 • Ontwikkelen van het businessplan
  Assisteren en adviseren over de structuur, het doel, het aantal aandeelhouders, aandelen…….
  Bereid de statuten voor
  Registreer het bedrijf en activeer de BTW
  Identificeer de onderneming bij de Belgische ECB

Kopen en verkopen van een bedrijf

Het kopen van een bedrijf is een oplossing om te besparen op marktonderzoek, investeringen en inspanningen om klanten te behouden. Zo kunt u zich door eenvoudigweg het bedrijf over te nemen rustiger wijden aan de start en ontwikkeling van het bedrijf. Zo profiteert u van een kant-en-klare onderneming en bespaart u kostbare tijd. Als u overweegt een bedrijf over te nemen, biedt Be-Square Business Center u hulp en bijstand. Het centrum treedt op als tussenpersoon om de uitwisseling tussen koper en verkoper te vergemakkelijken, rekening houdend met de menselijke, juridische en administratieve aspecten.

Het team, expert op het gebied van overname en zakelijke overdracht, zal u ondersteunen om een succesvolle fakkeldrager te garanderen. Of u nu verkoper of koper bent, u profiteert van een knowhow die u in staat stelt de aan- en verkoop onder de beste voorwaarden uit te voeren.